Akustične vaje

HARFA
Akustične vaje za vse kategorije bodo v Glasbeni šoli Murska Sobota 10., 11. in 13. 5. 2021 med 8. ter 16. uro in 17., 18. in 19. 5. 2021 med 8. in 14. uro.
Vaja je možna samo s predhodno najavo na telefonski številki 02/536 17 80 ali na e-naslovu info@gsms.si.
Na dan tekmovanja akustičnih vaj ne bo.

CITRE
Akustične vaje za vse kategorije bodo v Glasbeni šoli Murska Sobota od 24. do 26. 5. 2021 med 8. in 15. uro. Vaja je možna samo s predhodno najavo na telefonski številki 02/536 17 80 ali na e-naslovu info@gsms.si.
Akustične vaje na dan tekmovanja – citre