Izpiti

Letni izpiti:
13. 9. 2022 (jesenski rok),
23. 1. 2023 (zimski rok),
15.–19. 5. 2023 (rok za učence zaključnih razredov OŠ in SŠ)
12.–16. 6. 2023 (junijski rok)
24. 8. 2023 (avgustovski rok; učenci se morajo predhodno prijaviti)

Popravni in izredni izpiti:
26. 6. 2023 (junijski rok; učenci se morajo predhodno prijaviti)
24. 8. 2023 (avgustovski rok; učenci se morajo predhodno prijaviti)

K izrednemu izpitu iz instrumenta ali nauka o glasbi lahko pristopijo učenci, ki niso vpisani v Glasbeno šolo Murska Sobota. Cena izpita za en predmet znaša 45, za dva pa 65 evrov.