Skok na osrednjo vsebino

Zakaj v glasbeno šolo? Zato …

Pogovor dveh staršev o tem, zakaj otrok obiskuje glasbeno šolo. En starš vpraša drugega: ”Zakaj zapraviš toliko časa in denarja za ure klavirja in tekmovanja za svojega otroka?” V odgovor dobi sledeče: ”Moram ti nekaj priznati – ne plačujem zato, da bi moj otrok...

read more

Pravice in dolžnosti

Šola zagotavlja učencem: • obiskovanje pouka in drugih oblik organiziranega izobraževalnega dela, • razvijanje njihovih sposobnosti, • pridobivanje kakovostnega in sodobnega znanja, • upoštevanje individualnih in razvojnih posebnosti, • prilagoditev dela za zelo...

read more

Koncertni bonton

Na prireditve ne zamujamo. Če zamudimo, v dvorano vstopimo med aplavzom. Med nastopom se ne pogovarjamo ali povzročamo drugih šumov (šumenje s programskimi listi …). Mobilne telefone izklopimo pred nastopom, ostale piskajoče naprave pa pustimo doma. Če smo prehlajeni,...

read more

Knjižnica

Urnik knjižnice 2023/24 Knjižnico vodi Boštjan Lašič, prof. PONEDELJEK: 14:00−15:00 TOREK: 14:00−15:00 SREDA: 14:00−15:00

read more

Dokumenti šole in interni akti

Publikacija 2023-24 ŠOLSKI KOLEDAR 2023-24 Letni delovni načrt 2023-24 Zaključno poročilo 2022-23 Samoevalvacijsko poročilo 22-23 Samoevalvacijsko poročilo 21-22 Samoevalvacijsko poročilo 2021 Program razvoja GŠ Murska Sobota 2020-21 Sklep o ustanovitvi šolskega...

read more

Zgodovina

Pred drugo svetovno vojno je bila želja mnogih staršev in otrok, da bi se ustanovila Glasbena matica, ki bi vsebovala tri področja: pevski zbor, orkester in glasbeno šolo. Želja se je izpolnila šele po drugi svetovni vojni. Uradni začetek delovanja glasbene šole je 1....

read more

Šolski sklad

Obrazec za prosilce Šolski sklad - zloženka SKLEP O USTANOVITVI Na podlagi 48. in 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/2007-uradno prečiščeno besedilo in 36/2008 ) je Svet šole Glasbene šole Murska Sobota, ...

read more

Zaposleni in kontakti zaposlenih

1.        AZZEH EDITA, kitara, pomočnica ravnateljice edita.azzeh@gsms.si 2.        BRATINA GABRIELA, petje gabriela.bratina@gsms.si 3.        ČOLOVIĆ LAZAR, tolkala lazar.colovic@gsms.si 4.        FEKONJA SAŠO, saksofon saso.fekonja@gsms.si 5.        HABJANIČ Danaja,...

read more

Lokacija

Cvetkova ulica 2c, Murska Sobota (matična šola) Sv. Jurij, v prostorih OŠ, Sveti Jurij 13, 9262 Rogašovci (Podružnična glasbena šola) Puconci, v prostorih OŠ Puconci, Puconci 178, 9201 Puconci (dislocirani oddelek) Tišina, v prostorih OŠ Tišina, Tišina 4b, 9251 Tišina...

read more

Organi šole

Organi upravljanja, strokovni organi zavoda in ostali Ravnateljica: Erna Lukač Pomočnica ravnateljice: Edita Azzeh Svet zavoda: • 5 predstavnikov delavcev zavoda: Žana Sobočan (predsednica), Sašo Fekonja (namestnik predsednice), Danaja Habjanič, Julijan Škraban in...

read more

O šoli

Glasbena šola Murska Sobota je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ustanovljen z Odlokom, ki ga je Mestni svet občine Murska Sobota sprejel dne 18. 10. 1996. Šola deluje na podlagi določil Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Odloka o...

read more
Dostopnost