Zakaj v glasbeno šolo? Zato …

Pogovor dveh staršev o tem, zakaj otrok obiskuje glasbeno šolo. En starš vpraša drugega: ”Zakaj zapraviš toliko časa in denarja za ure klavirja in tekmovanja za svojega otroka?” V odgovor dobi sledeče: ”Moram ti nekaj priznati – ne plačujem zato, da bi moj otrok...

read more

Pravice in dolžnosti

Šola zagotavlja učencem: • obiskovanje pouka in drugih oblik organiziranega izobraževalnega dela, • razvijanje njihovih sposobnosti, • pridobivanje kakovostnega in sodobnega znanja, • upoštevanje individualnih in razvojnih posebnosti, • prilagoditev dela za zelo...

read more

Koncertni bonton

Na prireditve ne zamujamo. Če zamudimo, v dvorano vstopimo med aplavzom. Med nastopom se ne pogovarjamo ali povzročamo drugih šumov (šumenje s programskimi listi …). Mobilne telefone izklopimo pred nastopom, ostale piskajoče naprave pa pustimo doma. Če smo prehlajeni,...

read more

Knjižnica

Urnik knjižnice 2022/23 Knjižnico vodi Boštjan Lašič, prof. PONEDELJEK: 13.30−14.30 TOREK: 13.30−14.30 SREDA: 13.30−14.30

read more

Dokumenti šole in interni akti

Publikacija 2022-23 Letni delovni načrt 2022-23 Zaključno poročilo 2021-22 ŠOLSKI KOLEDAR 2022-23 Samoevalvacijsko poročilo 21-22 Samoevalvacijsko poročilo 2021 Program razvoja GŠ Murska Sobota 2020-21 Pravila hišnega reda GŠMS - Dopolnitve COVID-19, 17. 11. 2021...

read more

Zgodovina

  Pred drugo svetovno vojno je bila želja mnogih staršev in otrok, da bi se ustanovilaGlasbena matica, ki bi vsebovala tri področja: pevski zbor, orkester inglasbeno šolo. Želja se je izpolnila šele po drugi svetovni vojni. Uradni začetek delovanja glasbene šole je 1....

read more

Šolski sklad

Obrazec za prosilce Šolski sklad - zloženka SKLEP O USTANOVITVI Na podlagi 48. in 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/2007-uradno prečiščeno besedilo in 36/2008 ) je Svet šole Glasbene šole Murska Sobota, ...

read more

Zaposleni in kontakti zaposlenih

1.        AZZEH EDITA, kitara, pomočnica ravnateljice edita.azzeh@gsms.si 2.        AZZEH SAMIR, violončelo samir.azzeh@gsms.si 3.        BRATINA GABRIELA, petje gabriela.bratina@gsms.si 4.        ČOLOVIĆ LAZAR, tolkala lazar.colovic@gsms.si 5.        DAJČMAN JASMINA,...

read more

Lokacija

Cvetkova ulica 2c, Murska Sobota (matična šola) Sv. Jurij, v prostorih OŠ, Sveti Jurij 13, 9262 Rogašovci (dislocirani oddelek) Puconci, v prostorih OŠ Puconci, Puconci 178, 9201 Puconci (dislocirani oddelek) Tišina, v prostorih OŠ Tišina, Tišina 4b, 9251 Tišina...

read more

Organi šole

Organi upravljanja, strokovni organi zavoda in ostali Ravnateljica: Erna Lukač Pomočnica ravnateljice: Edita Azzeh Svet zavoda: • 5 predstavnikov delavcev zavoda: Jasmina Dajčman (namestnica predsednice), Sašo Fekonja, Danaja Habjanič, Žana Sobočan in Nataša Škedelj •...

read more

O šoli

Glasbena šola Murska Sobota je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ustanovljen z Odlokom, ki ga je Mestni svet občine Murska Sobota sprejel dne 18. 10. 1996. Šola deluje na podlagi določil Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Odloka o...

read more