Skok na osrednjo vsebino
Vpisnina

Letna vpisnina je prispevek staršev ali skrbnikov za kritje stroškov šolske dokumentacije, ki se nanaša na učenca: prijavnice za vpis in opravljanje izpitov, kontrolne knjižice, katalogi, spričevala, pohvale, razna potrdila, tiskana publikacija, fotokopiranje not ipd.
Vpisnina znaša 20 € in se plača ob vpisu otroka v glasbeno šolo oziroma se obračuna skupaj s prispevkom za materialne stroške za mesec september.

Dostopnost