Vpis

VPIS V GLASBENO ŠOLO V ŠOLSKO LETO 2022/2023

Razpis vpisa 3.-13. 5. 2022.
Preizkus glasbene nadarjenosti:
24. in 25. 5. 2022 v prostorih GŠ Murska Sobota od 16.00 do 19.00,
25. 5. 2022 v prostorih osnovnih šol Puconci, Sv. Jurij in Tišina od 16.00 do 18.00.
Naknadni rok: 24. 8. 2022 od 15.00 do 17.00 v prostorih GŠ Murska Sobota.

Vpis učencev v 1. razred: od 6. do 8. 6. 2022 od 8.00 do 17.00 v tajništvu šole.
Naknadni vpis: 29. 8. 2022 od 9.00 do 15.00 v tajništvu šole.
Vpis v 2. in ostale razrede od 20. do 24. 6. 2022,
evidenčni vpis do 25. 4. 2022.