Vpis

VPIS V GLASBENO ŠOLO V ŠOLSKO LETO 2021/2022

Razpis vpisa 3.-14. 5. 2021.
Preizkus glasbene nadarjenosti:
24. in 25. 5. 2021 v prostorih GŠ Murska Sobota od 16.00 do 19.00,
25. 5. 2021 v prostorih osnovnih šol Puconci, Sv. Jurij in Tišina od 16.00 do 18.00,
28. 6. 2021 v prostorih GŠ Murska Sobota od 15.00 do 17.00.
Naknadni rok: 24. 8. 2021 od 16.00 do 18.00 v prostorih GŠ Murska Sobota.

Vpis učencev v 1. razred: 2. in 3. 6. 2021 od 8.00 do 17.00, 4. 6. 2021 od 8.00 do 15.00 ter 6. 7. 2021 od 8.00 do 14.00 v tajništvu šole.
Naknadni vpis: 27. 8. 2021 od 9.00 do 16.00 v tajništvu šole.
Vpis v 2. in ostale razrede od 21. do 24. 6. 2021,
evidenčni vpis do 23. 4. 2021.