Skok na osrednjo vsebino
Vpis

VPIS V GLASBENO ŠOLO V ŠOLSKO LETO 2024/2025

Razpis vpisa 3.-15. 5. 2024.
Preizkus glasbene nadarjenosti:
27. in 28. 5. 2024 v prostorih GŠ Murska Sobota od 16:00 do 19:00,
28. 5. 2024 v prostorih osnovnih šol Puconci, Sv. Jurij in Tišina od 16:00 do 18:00.
Naknadni rok: 23. 8. 2024 ob 11:00 v prostorih GŠ Murska Sobota.

Vpis učencev v 1. razred: 5., 6. in 10. 6. 2024 od 9:00 do 17:00 v tajništvu šole.
Naknadni vpis: 28. 8. 2024 od 9:00 do 15:00 v tajništvu šole.
Vpis v 2. in ostale razrede od 20. do 24. 6. 2024,
evidenčni vpis do 25. 4. 2024.

Dostopnost