Skok na osrednjo vsebino
O šoli

Glasbena šola Murska Sobota je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ustanovljen z Odlokom, ki ga je Mestni svet občine Murska Sobota sprejel dne 18. 10. 1996.

Šola deluje na podlagi določil Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Odloka o ustanovitvi javnega zavoda ter Zakona o glasbenih šolah. Z uveljavitvijo novega Zakona o glasbenih šolah, ki je bil sprejet februarja 2000, je prenehal veljati Zakon o glasbenih šolah iz leta 1971. To pomeni, da poteka uvajanje prenovljenih programov tudi v glasbenih šolah in sicer od šolskega leta 2002/2003.

Naslov: Cvetkova ulica 2c, 9000 Murska Sobota
Tel.: 536 17 80
E-mail: erna.lukac@gsms.si
Spletna stran: www.gsms.si

Šolski okoliš Glasbene šole Murska Sobota zajema občine Murska Sobota, Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina.

Od 1. septembra 2014 v Občini Rogašovci deluje dislocirani oddelek, ki se je v šol. letu 2023/24 preimenoval v Podružnično glasbeno šolo Sv. Jurij, od 1. septembra 2017 pa delujeta dislocirana oddelka v Puconcih in na Tišini.

Glasbena šola Murska Sobota je članica Zveze glasbenih šol Slovenije (ZSGŠ) in Evropske zveze glasbenih šol (EMU).

 

Dostopnost