Skok na osrednjo vsebino
Organi šole

Organi upravljanja, strokovni organi zavoda in ostali

Ravnateljica: Erna Lukač
Pomočnica ravnateljice: Edita Azzeh

Svet zavoda:
• 5 predstavnikov delavcev zavoda: Žana Sobočan (predsednica), Sašo Fekonja (namestnik predsednice), Danaja Habjanič, Julijan Škraban in Nataša Škedelj,
• 3 predstavniki ustanovitelja (MO Murska Sobota): Iris Lanščak, Andreja Prettner in Darko Rudaš,
• 3 predstavniki staršev: Vladimira Pučko, Vladimir Vratarič in Janez Žlebič.
Članom Sveta zavoda se je mandat verificiral 1. decembra 2021, izteče 31. novembra 2025.

Svet staršev: Gregor Nemec (predsednik, dislocirani oddelek Puconci),  Hema Hanc (namestnica predsednika, dislocirani oddelek Tišina), Mateja Brunec (oddelek za godala), Lea Burjan (oddelek za tolkala), Simona Prosič Filip (PGŠ Sv. Jurij), Sandra Gjergjek (oddelek za ples), Nina Ošlaj (oddelek za pihala), Larisa Weiss-Grein Konkolič (oddelek za harmoniko), Vladimir Vratarič (oddelek za trobila), Vladimira Pučko (oddelek za petje), Simona Horvat (oddelek za kitaro) in Tanja Kranjec (oddelek za klavir).

Vodje strokovnih aktivov za posamezna instrumentalna področja in nauk o glasbi:
• klavir: Predrag Šantek,
• harmonika: Danijel Matković,
• kitara: Milorad Ružić,
• godala: Polona Lekić,
• pihala: Felicita Heric Taškov,
• trobila, tolkala, petje: Gabriela Bratina,
• nauk o glasbi in solfeggio: Karmen Vrečič Kar.

Vodja podružnične šole: Suzana Škafar,
vodji na dislociranih oddelkih: Jana Stojnšek (Puconci) in Danaja Habjanič (Tišina).

Kolegij: ravnateljica, pomočnica ravnateljice in vodje aktivov

Ostali zaposleni:
• knjižnico ureja: Boštjan Lašič,
• administrativni in računovodski delavci: Nataša Škedelj in Mišel Legenič,
• tehnični delavci:
hišnik: Andrej Mlekuž,
čistilki: Cecilija Kreslin in Jožica Kovač.

 

Dostopnost