Organi šole

Organi upravljanja, strokovni organi zavoda in ostali

Ravnateljica: Erna Lukač
Pomočnica ravnateljice: Edita Azzeh

Svet zavoda:
• 5 predstavnikov delavcev zavoda: Amadej Herzog (predsednik), Jasmina Dajčman (namestnica predsednika), Sašo Fekonja, Žana Sobočan in Nataša Škedelj
• 3 predstavniki ustanovitelja (MO Murska Sobota): Iris Lanščak, Andreja Prettner in Darko Rudaš
• 3 predstavniki staršev: Vladimira Pučko, Vladimir Vratarič in Janez Žlebič
Članom Sveta zavoda se je mandat verificiral 1. decembra 2021.

Svet staršev:  Janez Žlebič (predsednik, oddelek za klavir),  Hema Hanc (namestnica predsednika, dislocirani oddelek Tišina), Mateja Brunec (oddelek za godala), Lea Burjan (oddelek za tolkala), Anita Fartek (dislocirani oddelek Sv. Jurij), Sandra Gjergjek (oddelek za ples), Nina Ošlaj (oddelek za pihala), Larisa Weiss-Grein Konkolič (oddelek za harmoniko), Vladimir Vratarič (oddelek za trobila), Sabina Sočič (dislocirani oddelek Puconci), Vladimira Pučko (oddelek za petje) in Mihaela Škrilec Kerec (oddelek za kitaro).

Vodje strokovnih aktivov za posamezna instrumentalna področja in nauk o glasbi:
• klavir: Predrag Šantek
• harmonika: Danijel Matković
• kitara: Milorad Ružić
• godala: Polona Lekić
• pihala: Marija Popović
• trobila, tolkala, petje: Gabriela Bratina
• nauk o glasbi in solfeggio: Cigut Tjaša

Koordinatorji na dislociranih oddelkih: Suzana Škafar (Sv. Jurij), Jana Stojnšek (Puconci) in Amadej Herzog (Tišina).

Kolegij: ravnateljica, pomočnica ravnateljice in vodje aktivov

Ostali zaposleni:
• knjižnico ureja: Boštjan Lašič,
• administrativni in računovodski delavci: Nataša Škedelj in Mišel Legenič,
• tehnični delavci:
hišnik: Andrej Mlekuž,
čistilca: Cecilija Kreslin in Janez Merica,
informatorka: Nada Veren.