Organi šole

Organi upravljanja, strokovni organi zavoda in ostali

Ravnateljica: Erna Lukač
Pomočnica ravnateljice: Edita Azzeh

Svet zavoda:
• 5 predstavnikov delavcev zavoda: Jasmina Dajčman (namestnica predsednice), Sašo Fekonja, Danaja Habjanič, Žana Sobočan in Nataša Škedelj
• 3 predstavniki ustanovitelja (MO Murska Sobota): Iris Lanščak, Andreja Prettner in Darko Rudaš
• 3 predstavniki staršev: Vladimira Pučko, Vladimir Vratarič in Janez Žlebič
Članom Sveta zavoda se je mandat verificiral 1. decembra 2021, izteče 31. novembra 2025.

Svet staršev:  Janez Žlebič (predsednik, oddelek za klavir),  Hema Hanc (namestnica predsednika, dislocirani oddelek Tišina), Mateja Brunec (oddelek za godala), Lea Burjan (oddelek za tolkala), Simona Prosič Filip (dislocirani oddelek Sv. Jurij), Sandra Gjergjek (oddelek za ples), Nina Ošlaj (oddelek za pihala), Larisa Weiss-Grein Konkolič (oddelek za harmoniko), Vladimir Vratarič (oddelek za trobila), Sabina Sočič (dislocirani oddelek Puconci), Vladimira Pučko (oddelek za petje) in Mihaela Škrilec Kerec (oddelek za kitaro).

Vodje strokovnih aktivov za posamezna instrumentalna področja in nauk o glasbi:
• klavir: Predrag Šantek
• harmonika: Danijel Matković
• kitara: Milorad Ružić
• godala: Polona Lekić
• pihala: Felicita Heric Taškov
• trobila, tolkala, petje: Gabriela Bratina
• nauk o glasbi in solfeggio: Suzana Škafar

Koordinatorji na dislociranih oddelkih: Suzana Škafar (Sv. Jurij), Jana Stojnšek (Puconci) in Danaja Habjanič (Tišina).

Kolegij: ravnateljica, pomočnica ravnateljice in vodje aktivov

Ostali zaposleni:
• knjižnico ureja: Boštjan Lašič,
• administrativni in računovodski delavci: Nataša Škedelj in Mišel Legenič,
• tehnični delavci:
hišnik: Andrej Mlekuž,
čistilki: Cecilija Kreslin in Jožica Kovač.