Skok na osrednjo vsebino
Pravilnik o prispevkih za materialne stroške

GLASBENA ŠOLA MURSKA SOBOTA

PRAVILNIK O PRISPEVKIH ZA MATERIALNE STROŠKE

1. člen

Ta pravilnik osnovnega glasbenega izobraževanja obravnava vrste prispevkov in njihovo višino, ki jih je Glasbena šola Murska Sobota določila v skladu s 83. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

2. člen
Pristojbine so:
letna vpisnina
mesečni prispevek za materialne stroške
mesečna uporabnina za izposojo šolskega instrumenta

3. člen

Vpisnina je prispevek staršev ali skrbnikov za kritje stroškov šolske dokumentacije, ki se nanaša na učenca: prijavnice za vpis in opravljanje izpitov, kontrolne knjižice, katalogi, spričevala, pohvale, razna potrdila, tiskana publikacija, fotokopiranje not ipd.

Vpisnina znaša 20 € in se plača ob vpisu otroka v glasbeno šolo oziroma se obračuna skupaj s prispevkom za materialne stroške za mesec september.

4. člen

Prispevek za materialne stroške plačujejo starši ali skrbniki v devetih mesečnih obrokih od septembra do vključno maja s položnicami ali preko trajnika.

Letna višina prispevka za materialne stroške znaša za:

pouk instrumenta in nauka o glasbi 290,00 €
pouk baleta in plesne pripravnice 290,00 €
pouk predšolske glasbene vzgoje in glasbene pripravnice 180,00 €
 
5. člen

Izposojevalnina za šolski instrument (godala, pihala, trobila, harmonika) znaša mesečno 10,00 € in se plačuje mesečno s prispevkom za materialne stroške.

6. člen

V primeru, ko glasbeno šolo obiskujeta dva otroka iz iste družine, in vsaj en otrok ima dva glavna predmeta, se prispevek staršev za materialne stroške za drugi instrument zniža za 25%. V primeru, ko glasbeno šolo obiskuje več otrok iz iste družine, je tretji in vsak naslednji oproščen plačila prispevka.

Popusti se odobrijo na podlagi pisne vloge staršev na začetku šolskega leta.

Ob morebitnem izpisu učenca med šolskim letom, ki je možen le na podlagi pisne vloge staršev, se prispevek staršev preneha obračunavati z naslednjim mesecem po izpisu.

7. člen

V skladu z zakonodajo in odlokom o ustanovitvi bo šola vsak morebitni ostanek dohodka uporabila za razvoj materialne osnove svoje dejavnosti.

8. člen

Ta pravilnik, oz. spremembo 4. člena, je obravnaval in sprejel Svet šole Glasbene šole Murska Sobota na svoji seji dne 19. 3. 2019 in velja od 1. 9. 2019 dalje.

 

Murska Sobota, 19. marec 2019                                          

 

Predsednica sveta zavoda:

Felicita Heric Taškov

 

 

 

Dostopnost