Preizkus glasbene nadarjenosti

Preizkus glasbene nadarjenosti za šolsko leto 2022/23 opravljajo učenci, ki obiskujejo program glasbene pripravnice in tisti, ki se želijo vpisati v 1. razred instrumenta ali petja.

Potek:

V terminih, ki jih razpiše glasbena šola za opravljanje preizkusa glasbene nadarjenosti, je potrebno priti na šolo, še prej pa izpolniti SPLETNO PRIJAVNICO za vpis v glasbeno šolo, ki bo objavljena na spletni strani šole meseca maja.

SPLETNO PRIJAVNICO morajo izpolniti tudi učenci, ki za vpis ne potrebujejo opravljati preizkusa glasbene nadarjenosti.

Na sprejemnem izpitu učenec zapoje eno pesem po lastnem izboru, nato sledi posnemanje krajših melodičnih in ritmičnih vzorcev.

VPIS BREZ SPREJEMNEGA PREIZKUSA:

– PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA
Pouk se izvaja enkrat tedensko po 45 minut, traja eno leto in je namenjen otrokom, ki so stari 5 let (rojeni 2017).

– GLASBENA PRIPRAVNICA
Pouk se izvaja enkrat tedensko po 60 minut, traja eno leto in je namenjen otrokom, ki so stari 6 let (rojeni 2016).

– PLESNA PRIPRAVNICA 
Pouk se izvaja dvakrat tedensko po 45 minut in je namenjen otrokom, ki so stari od 6 do 8 let (rojeni 2016, 2015, 2014). Plesna pripravnica obsega 3 razrede, ki so razdeljeni na PP1, PP2 in PP3.

– PLESNI PROGRAM – BALET
Pouk se izvaja dvakrat tedensko po 60 oz. 90 minut. Trajanje: nižja stopnja 4 leta, višja stopnja 2 leti. Spodnja starostna meja za vpis je 9 let (rojeni 2013).
VPIS S SPREJEMNIM PREIZKUSOM:
– GLASBENI PROGRAM (INSTRUMENTI IN PETJE)
Trajanje: nižja stopnja 4 oz. 6 let, višja stopnja 2 leti. Spodnja starostna meja za vpis na instrumente je 7 let (rojeni 2015), na petje 15 let (2007).