Skok na osrednjo vsebino

Izposojnina

Izposojnina za šolski instrument (godala, pihala, trobila, harmonika) znaša mesečno 10,00 € in se plačuje mesečno s prispevkom za materialne stroške.

read more

Popusti

V primeru, ko glasbeno šolo obiskujeta dva otroka iz iste družine, in ima vsaj en otrok dva glavna predmeta, se prispevek staršev za materialne stroške za drugi glavni predmet zniža za 25%. V primeru, ko glasbeno šolo obiskuje več otrok iz iste družine, je tretji in...

read more

Vpisnina

Letna vpisnina je prispevek staršev ali skrbnikov za kritje stroškov šolske dokumentacije, ki se nanaša na učenca: prijavnice za vpis in opravljanje izpitov, kontrolne knjižice, katalogi, spričevala, pohvale, razna potrdila, tiskana publikacija, fotokopiranje not...

read more

Pravilnik o prispevkih za materialne stroške

GLASBENA ŠOLA MURSKA SOBOTA PRAVILNIK O PRISPEVKIH ZA MATERIALNE STROŠKE 1. člen Ta pravilnik osnovnega glasbenega izobraževanja obravnava vrste prispevkov in njihovo višino, ki jih je Glasbena šola Murska Sobota določila v skladu s 83. členom Zakona o organizaciji in...

read more
Dostopnost