Skok na osrednjo vsebino
Pravilnik o izposoji instrumentov

GLASBENA ŠOLA MURSKA SOBOTA

 

Pravilnik o izposoji instrumentov

 

1. člen
Pravilnik izposoje instrumentov določa pogoje izposoje in pravila uporabe šolskih instrumentov iz zbirke instrumentov Glasbene šole Murska Sobota (v nadaljevanju: glasbene šole).

2. člen
Instrumente si lahko proti plačilu izposojnine iz zbirke instrumentov glasbene šole izposodijo učenci in dijaki (v nadaljevanju: učenci) glasbene šole.

3. člen
Starši mladoletnih učencev so ob prevzemu instrumenta seznanjeni s pravili izposoje, ki so jih dolžni upoštevati. S podpisom na reverzu sprejmejo vse pogoje izposoje in pravila uporabe za prevzeti instrument, vsekakor pa tudi vso materialno odgovornost za morebitno poškodbo instrumenta.

4. člen
Učenec lahko ima izposojen instrument praviloma prvo leto šolanja oziroma do nakupa lastnega instrumenta.  Ob zaključku šolanja, ob izpisu iz glasbene šole ali ob nakupu lastnega instrumenta je dolžan šolski instrument takoj vrniti in poravnati vse obveznosti.

5. člen
Instrumente smejo izposojati samo skrbniki zbirke instrumentov. To so učitelji instrumentov, ki se izposojajo. Učenci izposojenih instrumentov ne smejo sami posojati drugim osebam, tudi če so te osebe prav tako učenci glasbene šole.

6. člen
Mesečna izposojnina za instrument znaša 10,00 € . Šola izposojnino obračunava mesečno skupaj s prispevkom staršev za materialne stroške. V mesečno izposojnino je všteto redno vzdrževanje instrumentov. Morebitne poškodbe v času izposoje gredo na strošek učenca.

7. člen
Učenec mora vestno skrbeti za izposojeni instrument in ga varovati pred poškodbami. Materialno škodo ob morebitni poškodbi ali uničenju instrumenta določi uradni cenilec, račun za nastalo škodo oz. nakup novega instrumenta pa so dolžni plačati starši učenca. Poškodovane instrumente lahko pošlje na popravilo ali redni servis le skrbnik zbirke instrumentov, ostala strokovna ali nestrokovna popravila instrumenta niso dovoljena.

8. člen
Ob hujši kršitvi pravilnika o izposoji instrumentov sme skrbnik zbirke instrumentov zahtevati takojšnjo vrnitev izposojenega instrumenta.

9. člen
Učenec je dolžan sporočiti vsako spremembo osebnih podatkov (priimek, ime ali naslov) najkasneje v desetih dneh po spremembi.

10. člen
Pravilnik o izposoji instrumentov sprejme in objavi ravnateljica Glasbene šole Murska Sobota.          

 

 

Murska Sobota, 10. 1. 2012

 

 

 

Ravnateljica:  Erna Lukač

 

 

 

 

Dostopnost