Skok na osrednjo vsebino
Razpis 2024

sf  je v osnovi zastavljen kot motivacijski dogodek za učence in njihove mentorje. Namen tekmovanja je spodbujanje razvoja mladih glasbenikov, izmenjava pedagoških izkušenj med mentorji, odkrivanje nadarjenih učencev in spodbuda pri njihovem razvoju ter nadaljnjem glasbenem izobraževanju.

Tekmovanje je namenjeno učencem (nižjih) glasbenih šol Slovenije.

Tekmovanje je razpisano za naslednje tekmovalne discipline: 

                PETJE (11.-12. marec 2024).

Festival se zaključi z ZAKLJUČNIM KONCERTOM  prvonagrajencev vseh kategorij ter dobitnikov posebnih nagrad.

V primeru manjšega števila prijavljenih tekmovalcev, bo tekmovanje potekalo v torek, 12. marca 2024.


PRAVILA TEKMOVANJA

Tekmovalce v posamezni disciplini bo ocenjevala tričlanska Ocenjevalna žirija, ki jo bo določil organizacijski odbor festivala.

Ocenjevalna žirija
– ocenjuje tekmovalce s točkami od 40 do 100,

– odloča o podelitvi nagrad in priznanj.

Odločitev ocenjevalne žirije je dokončna.

V vsaki kategoriji udeleženci tekmovanja lahko prejmejo:

     – zlato priznanje:  90,00 – 100,00 točk

     – srebrno priznanje: 80,00 – 89,99 točk

     – bronasto priznanje: 60,00 – 79,99 točk

     – pohvala za udeležbo: 40,00 – 59,99 točk

Ocenjevanje tekmovalcev bo tajno.

Vrstni red nastopajočih v posamezni kategoriji bo določen po abecednem redu. Začetna črka in s tem vrstni red tekmovalcev bo določen na seji organizacijskega odbora, najmanj teden dni pred  začetkom festivala.

Ocenjevalna žirija ima pravico tekmovalca prekiniti, če ta prekorači predpisano minutažo in ga oceniti na osnovi izvedenega programa do trenutka prekinitve.

Dosežene točke in priznanja bodo objavljena po končanem tekmovanju v posamezni kategoriji na oglasni deski, na spletni strani šole (http://www.gsms.si) in na Facebook strani šole (https://www.facebook.com/GlasbenasolaMurskaSobota/).

Število priznanj, ki jih lahko žirija podeli v vsaki kategoriji, ni omejeno.

V primeru istega števila točk prvonagrajencev posameznih kategorij vseh disciplin se na zaključni koncert uvrsti mlajši tekmovalec.

Ocenjevalna žirija lahko podeli tudi POSEBNE NAGRADE, ki bodo svečano podeljene na zaključnem koncertu:

  1. a) najmlajšemu udeležencu tekmovanja,
  2. b) za najboljšo izvedbo skladbe slovenskega skladatelja,
  3. c) za najboljšo izvedbo skladbe iz obdobja baroka,
  4. d) za najboljšo izvedbo skladbe iz obdobja klasicizma,
  5. e) za najboljšo izvedbo skladbe iz obdobja romantike,
  6. f) za najboljšo izvedbo skladbe iz obdobja moderne,
  7. g) nagrada za najboljšega korepetitorja.

ZAKLJUČNI KONCERT

Festival se zaključi s koncertom vseh prvonagrajencev posameznih kategorij ter dobitnikov posebnih nagrad.

Prvonagrajenci vsake kategorije ter dobitniki posebnih nagrad so dolžni nastopiti na zaključnem koncertu, ki bo

v torek, 12. marca 2024, ob 19.00, v dvorani Glasbene šole Murska Sobota.

V primeru snemanja zaključnega koncerta se tekmovalci odpovedujejo kakršnimkoli honorarjem ali finančnim nadomestilom.

 

PRIJAVA NA TEKMOVANJE 

1. Prijava tekmovalca

Prijavnico za tekmovanje  je potrebno oddati v elektronski obliki.

Poleg tega je potrebno prijavo poslati tudi po pošti ali skenirano po elektronski pošti z naslednjimi prilogami:

– tiskana verzija SOGLASJA k e-Prijavnici staršev/tekmovalca in mentorja,

– kopijo potrdila o plačani prijavnini.

S prijavo na tekmovanje se udeleženec strinja s pravili tekmovanja.

Po prijavi ni mogoče spreminjati tekmovalnega programa.

 

2. Prijavnina – dodatna pojasnila

Učencem GŠ Murska Sobota se prijavnina za tekmovanje obračuna pri položnici meseca aprila,

ostali jo nakažite na TRR Glasbene šole Murska Sobota:

SI56 0128 – 06030711588

(Banka Slovenije Ljubljana),

s pripisom “Za festival SF” ter “Ime in priimek učenca”,

najkasneje do 21. 2. 2024.

 

Prijave skupaj s potrdilom o vplačani prijavnini za tekmovanje v višini 40 € (razen učenci GŠ Murska Sobota) pošljite najkasneje do 21. februarja 2024 (velja datum poštnega žiga) po pošti na naslov:

Glasbena šola Murska Sobota, 

s pripisom “Za festival SF”

Cvetkova ulica 2c,

9000 Murska Sobota,

ali skenirano po elektronski pošti na naslov gabriela.bratina@gsms.si

Nepopolne in prepozne prijave ne bodo upoštevane.

V primeru odpovedi udeležbe na tekmovanju se plačana prijavnina ne vrača.

Podroben urnik tekmovanja bo znan po zaključku prijav, najkasneje pet dni pred začetkom festivala.

Objavljen bo na spletni strani šole, prav tako pa ga bomo posredovali po elektronski pošti tudi vsem mentorjem tekmovalcev.

Dostopnost