Prvi šolski dan in objava urnikov skupinskega pouka ter seznamov učencev 2022/23

OBJAVA URNIKOV SKUPINSKEGA POUKA IN SEZNAMOV UČENCEV

Urniki skupinskega pouka ‒ predšolska glasbena vzgoja, glasbena pripravnica, plesna pripravnica, balet, nauk o glasbi in solfeggio ‒ bodo objavljeni na oglasni deski v šoli in na spletni strani šole v sredo, 31. avgusta 2022.

Pričetek pouka predšolske glasbene vzgoje, glasbene pripravnice, nauka o glasbi, solfeggia, plesnih pripravnic in baleta bo od 2. septembra 2022 naprej po urniku.

Seznami učencev za predšolsko glasbeno vzgojo, glasbeno pripravnico, plesno pripravnico, balet, nauk o glasbi in solfeggio bodo objavljeni na spletni strani v sredo, 31. avgusta 2022.

DELITEV URNIKOV INDIVIDUALNEGA POUKA V MURSKI SOBOTI IN NA DISLOCIRANIH ODDELKIH

Učitelji instrumentov in petja bodo vse starše svojih učencev informirali o načinu delitve urnikov individualnega pouka, ki bo v četrtek, 1. septembra 2022.
V primeru sprememb vas bomo o le-teh obvestili preko elektronske pošte.

Prosimo vas, da od 25. avgusta 2022 spremljate objave na naši spletni strani www.gsms.si.

Želimo vam prijetne počitniške dni in se že veselimo našega sodelovanja.

Uprava šole