Pričetek pouka zborov, orkestrov in Orffove skupine

PRIČETEK POUKA ORKESTROV, ZBOROV IN ORFFOVE SKUPINE  bo od 20. septembra po urniku. Učenci bodo podrobnejše informacije prejeli od učiteljev predmetov.