Pričetek pouka skupinskih predmetov

Pričetek pouka predšolske glasbene vzgoje, glasbene pripravnice, nauka o glasbi, solfeggia, plesnih pripravnic in baleta bo od 2. septembra 2022 naprej po urniku.
Pričetek pouka zborov, orkestrov in Orffovih skupin bo od 19. septembra 2022 naprej po urniku.