IZJAVA o izpolnjevanju pogoja PCT

I Z J A V A o izpolnjevanju pogoja PCT

Izjava je namenjena staršem oz. skrbnikom in zunanjim obiskovalcem Glasbene šole Murska Sobota
Odlok o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 132/2021, z dne 20. 8. 2021) določa, da morajo za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja izpolnjevati vse osebe, ki opravljajo delo v vrtcih in osnovnih šolah, zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, glasbenih šolah, domovih za učence, dijaških in študentskih domovih, organizacijah za izobraževanje odraslih, srednjih in višjih strokovnih šolah ter v visokošolskih zavodih, kakor tudi vse druge osebe, ki prihajajo v prostore vzgojno-izobraževalnih zavodov in so starejše od 15 let.
V ta namen vljudno prosimo, da imajo najavljene osebe ob obisku šole s sabo potrdilo o izpolnjevanju PCT pogojev in PODPISANO IZJAVO.