Skok na osrednjo vsebino
Razpis

NAMEN in CILJ SEMINARJA
Seminar bo namenjen predvsem učencem pevcem nižjih glasbenih šol, kakor tudi učencem srednjih šol in zborovskim pevcem ter vsem učiteljem in mentorjem zborovodjem, ki želijo izpopolniti svoje tehnično in interpretacijsko pevsko znanje.
Cilji dela na seminarju so širjenje in poglabljanje znanja, motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja ter izmenjava pedagoških izkušenj učiteljev in mentorjev.


KDAJ IN KJE?

Seminar bo potekal 26. in 27. januarja 2024 v prostorih Glasbene šole Murska Sobota, Cvetkova ulica 2c, Murska Sobota.
V petek, 26. januarja, bo seminar izveden le v primeru zapolnitve vseh razpoložljivih individualnih ur.
V kolikor bo prijav premalo, bo seminar izveden samo v soboto, 27. januarja.
Seminar se zaključi s koncertom vseh aktivnih udeležencev.

UDELEŽBA IN KOTIZACIJA
Kotizacija za aktivne udeležence seminarja znaša:

40€ za 1 individualno uro (30 min),
   oziroma

70€ za 2 individualni uri (2×30 min – 1 individualna ura dnevno).


Kotizacija za PASIVNE udeležence seminarja znaša 25€/na dan,
oz. 40€ za 2 dneva.

Potrdilo o plačani kotizaciji pošljite skenirano na pevski.oddelek.gsms@gmail.com, najkasneje do ponedeljka, 22. januarja 2024.


KOREPETITOR

Aktivnim udeležencem, ki so učenci glasbenih šol, morajo mentorji priskrbeti svojega korepetitorja (korepetitor naj bo zagotovljen s strani matične šole).

V kolikor kandidat ne obiskuje katere izmed glasbenih šol, mu v tem primeru Glasbena šola Murska Sobota zagotavlja službenega korepetitorja.
Cena za 1 individualno uro (30 minut) je 25€,
oz. 40€ za 2 individualni uri (60 minut).


NOTNO GRADIVO

Aktivni udeleženci seminarja morajo ob prijavi obvezno poslati tudi notno gradivo, ki ga bodo pripravili za seminar (dve skladbi).

Gradivo lahko pošljete (kvalitetno) skenirano na mail pevski.oddelek.gsms@gmail.com,

ali (kvalitetne) kopije pošljete po pošti na naslov Glasbena šola Murska Sobota, Cvetkova ul. 2c, 9000 Murska Sobota s pripisom Seminar za petje – gradivo.


POTRDILO O UDELEŽBI

Vsak udeleženec bo ob koncu seminarja prejel potrdilo o udeležbi.


NAČIN PLAČILA

Učencem Glasbene šole Murska Sobota se kotizacija za seminar obračuna pri položnici meseca februarja,
ostali udeleženci seminarja nakažite znesek na TRR Glasbene šole Murska Sobota:
SI56 0128 – 06030711588
s pripisom “Seminar za petje 2024” ter z imenom in priimkom udeleženca.


URNIK IN NAVODILA

Podroben urnik seminarja in navodila vam bomo posredovali najkasneje štiri dni pred začetkom (ob koncu prijav).
Urnik bo narejen po zaporedju prijav udeležencev do zapolnitve terminov.
V kolikor ne bo zadostnih prijav, bo seminar izveden samo v soboto, 27. 1. 2024.


KONCERT udeležencev

Seminar bo zaključen z zaključnim koncertom aktivnih udeležencev seminarja.
Koncert bo izveden po sobotnih (petkovih) delavnicah v dvorani Glasbene šole Murska Sobota in je odprt za javnost.

Točna ura koncerta bo objavljena z objavo urnika.


PRIJAVE

Prijave so obvezne za vse udeležence (aktivne in pasivne).
Prijavite se lahko samo preko E-PRIJAVNICE, ki jo najdete na spletni strani šole:
https://gsms.si/sola/dejavnosti/seminar-za-petje/

ROK PRIJAVE je vključno do ponedeljka,
22. januarja 2024.


KONTAKT

Gabriela Bratina
031 633 088
gabriela.bratina@gsms.si

Spletna stran:
https://gsms.si/

Facebook stran:
www.facebook.com/GlasbenasolaMurskaSobota
www.facebook.com/PevskiOddelekGlasbeneSoleMurskaSobota

RAZPIS – SEMINAR ZA PETJE 2023

Dostopnost