»Ljubimo glasbo« – »Wir lieben Musik«

Sodelovanje GŠ Murska Sobota v mednarodnem projektu Glasbena šola Murska Sobota se je kot partnerska šola pridružila mednarodnemu projektu »Ljubimo glasbo« – »Wir lieben Musik«. Projekt je financiran s strani evropskega programa Erasmus+ Šolska partnerstva. V okviru...

read more

Soboški festival

sf  je v osnovi zastavljen kot motivacijski dogodek za učence in njihove mentorje. Namen tekmovanja je spodbujanje razvoja mladih glasbenikov, izmenjava pedagoških izkušenj med mentorji, odkrivanje nadarjenih učencev in spodbuda pri njihovem razvoju ter nadaljnjem...

read more

Tekmovanja

ISKRENE ČESTITKE UČENCEM, MENTORJEM IN KOREPETITORJEM!  Šolsko leto 2020/21 8. Mednarodno pevsko tekmovanje Lav Mirski 2020, internetno tekmovanje 16. 10. 2020, Osijek (Hrvaška) KATJA HUBER, petje 94,66 točk, 1. nagrada, 3. mesto Korepetitor: Predrag Šantek...

read more

Zakaj v glasbeno šolo? Zato …

Pogovor dveh staršev o tem, zakaj otrok obiskuje glasbeno šolo. En starš vpraša drugega: ”Zakaj zapraviš toliko časa in denarja za ure klavirja in tekmovanja za svojega otroka?” V odgovor dobi sledeče: ”Moram ti nekaj priznati – ne plačujem zato, da bi moj otrok...

read more

Pravice in dolžnosti

Šola zagotavlja učencem: • obiskovanje pouka in drugih oblik organiziranega izobraževalnega dela, • razvijanje njihovih sposobnosti, • pridobivanje kakovostnega in sodobnega znanja, • upoštevanje individualnih in razvojnih posebnosti, • prilagoditev dela za zelo...

read more

Rezultati

Dosežene točke in priznanja bodo objavljena po končanem tekmovanju v posamezni kategoriji. POSEBENE NAGRADE bodo objavljene po posameznem tekmovalnem dnevu.  PETJE - I. kategorija PETJE - II. kategorija PETJE - III. kategorija PETJE - IV. kategorija PETJE - VI....

read more

Propozicije tekmovanja

Disciplina KLAVIR in VIOLINA   SPLOŠNA DOLOČILA Tekmovanje bo potekalo v sedmih kategorijah. Vsak razred  (od 1. do 6.) je samostojna kategorija, izjema je VII. kategorija, kjer tekmujejo učenci 7. in 8. razreda.  Udeleženci tekmovanja izvajajo ves program na pamet....

read more

Razpis

sf  je v osnovi zastavljen kot motivacijski dogodek za učence in njihove mentorje. Namen tekmovanja je spodbujanje razvoja mladih glasbenikov, izmenjava pedagoških izkušenj med mentorji, odkrivanje nadarjenih učencev in spodbuda pri njihovem razvoju ter nadaljnjem...

read more

SOBOŠKI FESTIVAL

Glasbena šola Murska Sobota razpisuje in organizira 2. Soboški festival mladih glasbenikov, ki bo potekal od 1. do 4. aprila 2020 v dvorani Glasbene šole Murska Sobota. sf je v osnovi zastavljen kot motivacijski dogodek za učence in njihove mentorje. Namen tekmovanja...

read more

Preizkus glasbene nadarjenosti

Preizkus glasbene nadarjenosti za šolsko leto 2022/23 opravljajo učenci, ki obiskujejo program glasbene pripravnice in tisti, ki se želijo vpisati v 1. razred instrumenta ali petja. Potek: V terminih, ki jih razpiše glasbena šola za opravljanje preizkusa glasbene...

read more

Koncertni bonton

Na prireditve ne zamujamo. Če zamudimo, v dvorano vstopimo med aplavzom. Med nastopom se ne pogovarjamo ali povzročamo drugih šumov (šumenje s programskimi listi …). Mobilne telefone izklopimo pred nastopom, ostale piskajoče naprave pa pustimo doma. Če smo prehlajeni,...

read more

Šolski glasbeni abonma

ŠOLSKI GLASBENI ABONMA 12. SEZONE 2021/22 Spoštovani učenci in starši. Za vas smo kljub drugačnim razmeram tudi v letošnjem šolskem letu pripravili zanimive koncerte, s katerimi vas vabimo, da se nam pridružite v dvanajsti sezoni šolskega glasbenega abonmaja. Čaka nas...

read more

Izposojnina

Izposojnina za šolski instrument (godala, pihala, trobila, harmonika) znaša mesečno 10,00 € in se plačuje mesečno s prispevkom za materialne stroške.

read more

Popusti

V primeru, ko glasbeno šolo obiskujeta dva otroka iz iste družine, in ima vsaj en otrok dva glavna predmeta, se prispevek staršev za materialne stroške za drugi glavni predmet zniža za 25%. V primeru, ko glasbeno šolo obiskuje več otrok iz iste družine, je tretji in...

read more

Vpisnina

Letna vpisnina je prispevek staršev ali skrbnikov za kritje stroškov šolske dokumentacije, ki se nanaša na učenca: prijavnice za vpis in opravljanje izpitov, kontrolne knjižice, katalogi, spričevala, pohvale, razna potrdila, tiskana publikacija, fotokopiranje not...

read more

Pravilnik o prispevkih za materialne stroške

GLASBENA ŠOLA MURSKA SOBOTA PRAVILNIK O PRISPEVKIH ZA MATERIALNE STROŠKE 1. člen Ta pravilnik osnovnega glasbenega izobraževanja obravnava vrste prispevkov in njihovo višino, ki jih je Glasbena šola Murska Sobota določila v skladu s 83. členom Zakona o organizaciji in...

read more

Pravilnik o izposoji instrumentov

GLASBENA ŠOLA MURSKA SOBOTA   Pravilnik o izposoji instrumentov   1. členPravilnik izposoje instrumentov določa pogoje izposoje in pravila uporabe šolskih instrumentov iz zbirke instrumentov Glasbene šole Murska Sobota (v nadaljevanju: glasbene šole). 2....

read more

Knjižnica

Urnik knjižnice 2021/22 Knjižnico vodi Boštjan Lašič, prof. PONEDELJEK: 16.00−18.00 SREDA: 13.00−15.00 ČETRTEK: 12.50−13.50

read more

Izpiti

Letni izpiti: 13. 9. 2021 (jesenski rok), 25. 1. 2022 (zimski rok), 16.–20. 5. 2022 (rok za učence zaključnih razredov OŠ in SŠ) 13.–17. 6. 2022 (junijski rok) 27. 8. 2022 (avgustovski rok; učenci se morajo predhodno prijaviti) Popravni in izredni izpiti: 27. 6. 2022...

read more

Vpis

VPIS V GLASBENO ŠOLO V ŠOLSKO LETO 2022/2023 Razpis vpisa 3.-13. 5. 2022. Preizkus glasbene nadarjenosti: 24. in 25. 5. 2022 v prostorih GŠ Murska Sobota od 16.00 do 19.00, 25. 5. 2022 v prostorih osnovnih šol Puconci, Sv. Jurij in Tišina od 16.00 do 18.00. Naknadni...

read more

Govorilne ure

Govorilne ure 2021-22 Govorilne ure potekajo vsak teden v času razmer COVID-19 po telefonu.    

read more

Urniki skupinskega pouka in učbeniki

URNIK ORKESTROV, ZBOROV IN ORFFOVE SKUPINE URNIK PLESNIH PRIPRAVNIC IN BALETA URNIK Tjaša Cigut 2021-2022 URNIK Suzana Škafar 2021-2022 URNIK Karmen Vrečič Kar 2021-2022 SEZNAM UČBENIKOV ZA ŠOLSKO LETO 2021-22  

read more

Dokumenti šole in interni akti

Publikacija 2021-22 Zaključno poročilo 2020-21 Letni delovni načrt 2021-22 ŠOLSKI KOLEDAR 2021-22 Samoevalvacijsko poročilo 2021 Program razvoja GŠ Murska Sobota 2020-21 Pravila hišnega reda GŠMS - Dopolnitve COVID-19 2021 Sklep o ustanovitvi šolskega sklada Pravilnik...

read more

Zgodovina

  Pred drugo svetovno vojno je bila želja mnogih staršev in otrok, da bi se ustanovilaGlasbena matica, ki bi vsebovala tri področja: pevski zbor, orkester inglasbeno šolo. Želja se je izpolnila šele po drugi svetovni vojni. Uradni začetek delovanja glasbene šole je 1....

read more

Šolski sklad

Obrazec za prosilce Zloženka SKLEP O USTANOVITVI Na podlagi 48. in 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/2007-uradno prečiščeno besedilo in 36/2008 ) je Svet šole Glasbene šole Murska Sobota,  na 6. seji dne...

read more